Biển Số Phòng Đẹp - Biển Số Phòng Mica phun sơn, Biển mica