Biển công ty Inox - Đồng, Biển mica

 
 

0902.743.586